Smt. Snehalatabai Kisanlal Bhaiya
President 

Shri Prakash Bhaiya
Vice-President

Shri Ashok Bhaiya
Secretary

Shri. Bhaskar Urade
Jt-Secretary

Shri. Rambhau Karhade
Treasurer

Shri. Subhash Bajaj
Member

Shri. Govinddas Zhanwar
Member

Shri. Atul Bhaiya
Member

Shri. Giridharilal Kela
Member

Shri. Prashant Bhaiya
Member

Shri. Mohanlal Bhaiya
Member

Shri. Gaurav Bhaiya
Member